Package com.onewebsql.util.io

Contains classes handling I/O operations used in generated DAO classes.

See:
          Description

Interface Summary
SizeLimitInputStreamMonitor Monitors the behavior of the class SizeLimitInputStream.
SizeLimitReaderMonitor Monitors the behavior of the class SizeLimitReader.
 

Class Summary
Counter Klasa realizująca licznik.
CountingInputStream Implementacja strumienia wejściowego zliczająca odczytane bajty.
CountingReader Implementacja czytacza zliczająca odczytane znaki.
CountingWriter Implementacja pisarza zliczająca zapisane znaki.
CountReportingInputStream Klasa abstrakcyjna definiująca kontrakt dla strumieni wejściowych zliczających odczytane bajty.
CountReportingReader Klasa abstrakcyjna definiująca kontrakt dla czytaczy zliczających odczytane znaki.
IOUtils General IO stream manipulation utilities.
MarkableCounter Klasa implementująca licznik, który potrafi zapamiętać ilość przetworzonych elementów.
NoOpSizeLimitInputStreamMonitor  
NoOpSizeLimitReaderMonitor  
ProxyInputStream A Proxy stream which acts as expected, that is it passes the method calls on to the proxied stream and doesn't change which methods are being called.
ProxyReader A Proxy stream which acts as expected, that is it passes the method calls on to the proxied stream and doesn't change which methods are being called.
SizeLimitInputStream Implementacja strumienia wejściowego, nakładająca ograniczenie na liczbę odczytanych bajtów.
SizeLimitOutputStream Implementacja strumienia wyjściowego, nakładająca ograniczenie na liczbę zapisywanych bajtów.
SizeLimitReader Implementacja czytacza nakładająca ograniczenie na maksymalną liczbę odczytanych znaków.
SizeLimitWriter Implementacja pisarza nakładająca ograniczenie na maksymalną liczbę znaków, które mogą być zapisane przez pisarza.
 

Exception Summary
MaximumWriteSizeExceededException Wyjątek rzucany w przypadku przekroczenia podczas zapisu dopuszczalnej liczby bajtów.
 

Package com.onewebsql.util.io Description

Contains classes handling I/O operations used in generated DAO classes.Copyright © 2011-2013 e-point SA. All Rights Reserved.