com.onewebsql.util.io
Class SizeLimitWriter

java.lang.Object
 extended by java.io.Writer
   extended by java.io.FilterWriter
     extended by com.onewebsql.util.io.output.ProxyWriter
       extended by com.onewebsql.util.io.SizeLimitWriter
All Implemented Interfaces:
Closeable, Flushable, Appendable

public class SizeLimitWriter
extends ProxyWriter

Implementacja pisarza nakładająca ograniczenie na maksymalną liczbę znaków, które mogą być zapisane przez pisarza.


Field Summary
protected  Counter counter
          Licznik zapisanych znaków.
protected  boolean proxiesClose
          Flaga określająca, czy podczas zamknięcia pisarza należy również zamykać pisarza do którego delegowane są zapisy znaków.
 
Fields inherited from class java.io.FilterWriter
out
 
Fields inherited from class java.io.Writer
lock
 
Constructor Summary
SizeLimitWriter(Writer writer, long size)
          Konstruktor.
SizeLimitWriter(Writer writer, long size, boolean proxiesClose)
          Konstruktor.
 
Method Summary
 void close()
          Invokes the delegate's close() method.
 void flush()
          Invokes the delegate's flush() method.
 void write(char[] buf)
          Invokes the delegate's write(char[]) method.
 void write(char[] buf, int off, int len)
          Invokes the delegate's write(char[], int, int) method.
 void write(int b)
          Invokes the delegate's write(int) method.
 void write(String str)
          Invokes the delegate's write(String) method.
 void write(String str, int off, int len)
          Invokes the delegate's write(String) method.
 
Methods inherited from class java.io.Writer
append, append, append
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Field Detail

proxiesClose

protected boolean proxiesClose
Flaga określająca, czy podczas zamknięcia pisarza należy również zamykać pisarza do którego delegowane są zapisy znaków.


counter

protected Counter counter
Licznik zapisanych znaków.

Constructor Detail

SizeLimitWriter

public SizeLimitWriter(Writer writer,
            long size)
Konstruktor. Równoważny wywołaniu konstruktora SizeLimitWriter(writer, size, false).

Parameters:
writer - pisarz do którego delegowane są zapisy znaków.
size - maksymalna liczba znaków, która może być zapisana przez pisarza.

SizeLimitWriter

public SizeLimitWriter(Writer writer,
            long size,
            boolean proxiesClose)
Konstruktor.

Parameters:
writer - pisarz do którego delegowane są zapisy znaków.
size - maksymalna liczba znaków, która może być zapisana przez pisarza.
proxiesClose - flaga określająca, czy podczas zamknięcia pisarza należy również zamykać pisarza do którego delegowane są zapisy znaków.
Method Detail

close

public void close()
      throws IOException
Description copied from class: ProxyWriter
Invokes the delegate's close() method.

Specified by:
close in interface Closeable
Overrides:
close in class ProxyWriter
Throws:
IOException - if an I/O error occurs

flush

public void flush()
      throws IOException
Description copied from class: ProxyWriter
Invokes the delegate's flush() method.

Specified by:
flush in interface Flushable
Overrides:
flush in class ProxyWriter
Throws:
IOException - if an I/O error occurs

write

public void write(char[] buf,
         int off,
         int len)
      throws IOException
Description copied from class: ProxyWriter
Invokes the delegate's write(char[], int, int) method.

Overrides:
write in class ProxyWriter
Parameters:
buf - the characters to write
off - The start offset
len - The number of characters to write
Throws:
IOException - if an I/O error occurs

write

public void write(char[] buf)
      throws IOException
Description copied from class: ProxyWriter
Invokes the delegate's write(char[]) method.

Overrides:
write in class ProxyWriter
Parameters:
buf - the characters to write
Throws:
IOException - if an I/O error occurs

write

public void write(int b)
      throws IOException
Description copied from class: ProxyWriter
Invokes the delegate's write(int) method.

Overrides:
write in class ProxyWriter
Parameters:
b - the character to write
Throws:
IOException - if an I/O error occurs

write

public void write(String str,
         int off,
         int len)
      throws IOException
Description copied from class: ProxyWriter
Invokes the delegate's write(String) method.

Overrides:
write in class ProxyWriter
Parameters:
str - the string to write
off - The start offset
len - The number of characters to write
Throws:
IOException - if an I/O error occurs

write

public void write(String str)
      throws IOException
Description copied from class: ProxyWriter
Invokes the delegate's write(String) method.

Overrides:
write in class ProxyWriter
Parameters:
str - the string to write
Throws:
IOException - if an I/O error occurs


Copyright © 2011-2013 e-point SA. All Rights Reserved.