com.onewebsql.util.io
Class SizeLimitReader

java.lang.Object
 extended by java.io.Reader
   extended by java.io.FilterReader
     extended by com.onewebsql.util.io.ProxyReader
       extended by com.onewebsql.util.io.CountReportingReader
         extended by com.onewebsql.util.io.SizeLimitReader
All Implemented Interfaces:
Closeable, Readable

public class SizeLimitReader
extends CountReportingReader

Implementacja czytacza nakładająca ograniczenie na maksymalną liczbę odczytanych znaków.


Field Summary
protected  MarkableCounter counter
          Licznik odczytanych znaków.
protected  SizeLimitReaderMonitor monitor
          Obiekt monitorujący operacje.
protected  boolean proxiesClose
          Flaga określająca, czy podczas zamknięcia czytacza należy również zamykać czytacza do którego delegowane są odczyty znaków.
 
Fields inherited from class java.io.FilterReader
in
 
Fields inherited from class java.io.Reader
lock
 
Constructor Summary
SizeLimitReader(Reader reader, long size)
          Konstruktor.
SizeLimitReader(Reader reader, long size, boolean proxiesClose)
          Konstruktor.
SizeLimitReader(Reader reader, long size, boolean proxiesClose, SizeLimitReaderMonitor monitor)
          Konstruktor.
 
Method Summary
 void close()
          Invokes the delegate's close() method.
 long getCount()
          Zwraca liczbę odczytanych znaków.
 void mark(int readAheadLimit)
          Invokes the delegate's mark(int) method.
 boolean markSupported()
          Invokes the delegate's markSupported() method.
 int read()
          Invokes the delegate's read() method.
 int read(char[] buf)
          Invokes the delegate's read(char[]) method.
 int read(char[] buf, int off, int len)
          Invokes the delegate's read(char[], int, int) method.
 boolean ready()
          Invokes the delegate's ready() method.
 void reset()
          Invokes the delegate's reset() method.
 long skip(long len)
          Invokes the delegate's skip(long) method.
 
Methods inherited from class java.io.Reader
read
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Field Detail

proxiesClose

protected boolean proxiesClose
Flaga określająca, czy podczas zamknięcia czytacza należy również zamykać czytacza do którego delegowane są odczyty znaków.


counter

protected MarkableCounter counter
Licznik odczytanych znaków.


monitor

protected SizeLimitReaderMonitor monitor
Obiekt monitorujący operacje.

Constructor Detail

SizeLimitReader

public SizeLimitReader(Reader reader,
            long size)
Konstruktor. Równoważny wywołaniu konstruktora SizeLimitReader(reader, size, false).

Parameters:
reader - czytacz do którego delegowane są odczyty znaków.
size - maksymalna liczba znaków, która może być odczytana z czytacza.

SizeLimitReader

public SizeLimitReader(Reader reader,
            long size,
            boolean proxiesClose)
Konstruktor.

Parameters:
reader - czytacz do którego delegowane są odczyty znaków.
size - maksymalna liczba znaków, która może być odczytana z czytacza.
proxiesClose - flaga określająca, czy podczas zamykania czytacza należy również zamknąć czytacza, do ktorego delegowane są odczyty znaków.

SizeLimitReader

public SizeLimitReader(Reader reader,
            long size,
            boolean proxiesClose,
            SizeLimitReaderMonitor monitor)
Konstruktor.

Parameters:
reader - czytacz do którego delegowane są odczyty znaków.
size - maksymalna liczba znaków, która może być odczytana z czytacza.
proxiesClose - flaga określająca, czy podczas zamykania czytacza należy również zamknąć czytacza, do ktorego delegowane są odczyty znaków.
Method Detail

close

public void close()
      throws IOException
Description copied from class: ProxyReader
Invokes the delegate's close() method.

Specified by:
close in interface Closeable
Overrides:
close in class ProxyReader
Throws:
IOException - if an I/O error occurs

mark

public void mark(int readAheadLimit)
     throws IOException
Description copied from class: ProxyReader
Invokes the delegate's mark(int) method.

Overrides:
mark in class ProxyReader
Parameters:
readAheadLimit - read ahead limit
Throws:
IOException - if an I/O error occurs

markSupported

public boolean markSupported()
Description copied from class: ProxyReader
Invokes the delegate's markSupported() method.

Overrides:
markSupported in class ProxyReader
Returns:
true if mark is supported, otherwise false

read

public int read()
     throws IOException
Description copied from class: ProxyReader
Invokes the delegate's read() method.

Overrides:
read in class ProxyReader
Returns:
the character read or -1 if the end of stream
Throws:
IOException - if an I/O error occurs

read

public int read(char[] buf,
        int off,
        int len)
     throws IOException
Description copied from class: ProxyReader
Invokes the delegate's read(char[], int, int) method.

Overrides:
read in class ProxyReader
Parameters:
buf - the buffer to read the characters into
off - The start offset
len - The number of bytes to read
Returns:
the number of characters read or -1 if the end of stream
Throws:
IOException - if an I/O error occurs

read

public int read(char[] buf)
     throws IOException
Description copied from class: ProxyReader
Invokes the delegate's read(char[]) method.

Overrides:
read in class ProxyReader
Parameters:
buf - the buffer to read the characters into
Returns:
the number of characters read or -1 if the end of stream
Throws:
IOException - if an I/O error occurs

ready

public boolean ready()
       throws IOException
Description copied from class: ProxyReader
Invokes the delegate's ready() method.

Overrides:
ready in class ProxyReader
Returns:
true if the stream is ready to be read
Throws:
IOException - if an I/O error occurs

reset

public void reset()
      throws IOException
Description copied from class: ProxyReader
Invokes the delegate's reset() method.

Overrides:
reset in class ProxyReader
Throws:
IOException - if an I/O error occurs

skip

public long skip(long len)
     throws IOException
Description copied from class: ProxyReader
Invokes the delegate's skip(long) method.

Overrides:
skip in class ProxyReader
Parameters:
len - the number of bytes to skip
Returns:
the number of bytes to skipped or -1 if the end of stream
Throws:
IOException - if an I/O error occurs

getCount

public long getCount()
Description copied from class: CountReportingReader
Zwraca liczbę odczytanych znaków.

Specified by:
getCount in class CountReportingReader
Returns:
liczbę odczytanych znaków.


Copyright © 2011-2013 e-point SA. All Rights Reserved.