com.onewebsql.util.io
Class SizeLimitOutputStream

java.lang.Object
 extended by java.io.OutputStream
   extended by java.io.FilterOutputStream
     extended by com.onewebsql.util.io.output.ProxyOutputStream
       extended by com.onewebsql.util.io.SizeLimitOutputStream
All Implemented Interfaces:
Closeable, Flushable

public class SizeLimitOutputStream
extends ProxyOutputStream

Implementacja strumienia wyjściowego, nakładająca ograniczenie na liczbę zapisywanych bajtów. Do strumienia nie można zapisać więcej niż podaną w konstruktorze liczbę bajtów. Próba zapisania większej ilości powoduje rzucenie wyjątku MaximumWriteSizeExceededException.


Field Summary
protected  Counter counter
          Licznik zapisanych bajtów.
protected  boolean proxiesClose
          Flaga określająca, czy podczas zamknięcia strumienia należy również zamykać strumień do którego delegowane są zapisy bajtów.
 
Fields inherited from class java.io.FilterOutputStream
out
 
Constructor Summary
SizeLimitOutputStream(OutputStream out, long size)
          Konstruktor.
SizeLimitOutputStream(OutputStream out, long size, boolean proxiesClose)
          Konstruktor.
 
Method Summary
 void close()
          Invokes the delegate's close() method.
 void flush()
          Invokes the delegate's flush() method.
 void write(byte[] buf)
          Invokes the delegate's write(byte[]) method.
 void write(byte[] buf, int off, int len)
          Invokes the delegate's write(byte[]) method.
 void write(int b)
          Invokes the delegate's write(int) method.
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Field Detail

proxiesClose

protected boolean proxiesClose
Flaga określająca, czy podczas zamknięcia strumienia należy również zamykać strumień do którego delegowane są zapisy bajtów.


counter

protected Counter counter
Licznik zapisanych bajtów.

Constructor Detail

SizeLimitOutputStream

public SizeLimitOutputStream(OutputStream out,
               long size)
Konstruktor. Równoważny wywołaniu konstruktora SizeLimitOutputStream(out, size, false).

Parameters:
out - strumień wyjściowy, do którego delegowane są zapisy bajtów.
size - maksymalna liczba bajtów, które zapisać można w strumieniu.

SizeLimitOutputStream

public SizeLimitOutputStream(OutputStream out,
               long size,
               boolean proxiesClose)
Konstruktor.

Parameters:
out - strumień wyjściowy, do którego delegowane są zapisy bajtów.
size - maksymalna liczba bajtów, które zapisać można w strumieniu.
proxiesClose - flaga określająca, czy podczas zamykania strumienia należy również zamknąć strumień, do ktorego delegowane są zapisy bajtów.
Method Detail

close

public void close()
      throws IOException
Description copied from class: ProxyOutputStream
Invokes the delegate's close() method.

Specified by:
close in interface Closeable
Overrides:
close in class ProxyOutputStream
Throws:
IOException - if an I/O error occurs

flush

public void flush()
      throws IOException
Description copied from class: ProxyOutputStream
Invokes the delegate's flush() method.

Specified by:
flush in interface Flushable
Overrides:
flush in class ProxyOutputStream
Throws:
IOException - if an I/O error occurs

write

public void write(byte[] buf,
         int off,
         int len)
      throws IOException
Description copied from class: ProxyOutputStream
Invokes the delegate's write(byte[]) method.

Overrides:
write in class ProxyOutputStream
Parameters:
buf - the bytes to write
off - The start offset
len - The number of bytes to write
Throws:
IOException - if an I/O error occurs

write

public void write(byte[] buf)
      throws IOException
Description copied from class: ProxyOutputStream
Invokes the delegate's write(byte[]) method.

Overrides:
write in class ProxyOutputStream
Parameters:
buf - the bytes to write
Throws:
IOException - if an I/O error occurs

write

public void write(int b)
      throws IOException
Description copied from class: ProxyOutputStream
Invokes the delegate's write(int) method.

Overrides:
write in class ProxyOutputStream
Parameters:
b - the byte to write
Throws:
IOException - if an I/O error occurs


Copyright © 2011-2013 e-point SA. All Rights Reserved.