com.onewebsql.util.io
Class MarkableCounter

java.lang.Object
  extended by com.onewebsql.util.io.Counter
      extended by com.onewebsql.util.io.MarkableCounter

public class MarkableCounter
extends Counter

Klasa implementująca licznik, który potrafi zapamiętać ilość przetworzonych elementów. Po zapamiętaniu liczby dotychczas przetworzonych elementów, klasa potrafi (w razie potrzeby) zresetować ilość przetworzonych elementów do liczby zapamiętanej.


Field Summary
protected  long mark
          Zapamiętana liczba przetworzonych elementów.
 
Fields inherited from class com.onewebsql.util.io.Counter
count, total
 
Constructor Summary
MarkableCounter(long total)
          Konstruktor.
 
Method Summary
 void mark()
          Zapamiętuje liczbę przetworzonych elementów.
 void reset()
          Resetuje liczbę przetworzonych elementów do zapamiętanej wartości.
 
Methods inherited from class com.onewebsql.util.io.Counter
addToCount, getCount, getCountLeft, getCountToProcess, getTotal
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Field Detail

mark

protected long mark
Zapamiętana liczba przetworzonych elementów.

Constructor Detail

MarkableCounter

public MarkableCounter(long total)
Konstruktor.

Parameters:
total - całkowita liczba elementów do przetworzenia.
Method Detail

mark

public void mark()
Zapamiętuje liczbę przetworzonych elementów.


reset

public void reset()
Resetuje liczbę przetworzonych elementów do zapamiętanej wartości.Copyright © 2011-2013 e-point SA. All Rights Reserved.