com.onewebsql.util.io
Class Counter

java.lang.Object
  extended by com.onewebsql.util.io.Counter
Direct Known Subclasses:
MarkableCounter

public class Counter
extends Object

Klasa realizująca licznik. Licznik opisują dwie wielkości - całkowita liczba elementów (total) oraz liczba elementów przetworzonych (count). Z licznika można pobierać aktualne wartości obu tych wielkości, liczbę elementów które pozostały jeszcze do przetworzenia a także aktualizować liczbę przetworzonych elementów.


Field Summary
protected  long count
          Liczba przetworzonych elementów.
protected  long total
          Całkowita liczba elementów do przetworzenia.
 
Constructor Summary
Counter(long total)
          Konstruktor.
 
Method Summary
 long addToCount(long processedCount)
          Zwiększa liczbę przetworzonych elementów.
 long getCount()
          Zwraca liczbę przetworzonych elementów.
 long getCountLeft()
          Zwraca liczbę elementów pozostałych do przetworzenia.
 long getCountToProcess(long countToProcess)
          Zwraca liczbę elementów, które można jeszcze przetworzyć.
 long getTotal()
          Zwraca całkowitą liczbę elementów do przetworzenia.
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Field Detail

total

protected long total
Całkowita liczba elementów do przetworzenia.


count

protected long count
Liczba przetworzonych elementów.

Constructor Detail

Counter

public Counter(long total)
Konstruktor.

Parameters:
total - całkowita liczba elementów do przetworzenia.
Method Detail

getCount

public long getCount()
Zwraca liczbę przetworzonych elementów.

Returns:
liczbę przetworzonych elementów.

getTotal

public long getTotal()
Zwraca całkowitą liczbę elementów do przetworzenia.

Returns:
całkowitą liczbę elementów do przetworzenia.

getCountLeft

public long getCountLeft()
Zwraca liczbę elementów pozostałych do przetworzenia.

Returns:
liczbę elementów pozostałych do przetworzenia.

getCountToProcess

public long getCountToProcess(long countToProcess)
Zwraca liczbę elementów, które można jeszcze przetworzyć.

Parameters:
countToProcess - pożądana ilość elementów do przetworzenia.
Returns:
ilość elementów, które można jeszcze przetwarzać.

addToCount

public long addToCount(long processedCount)
Zwiększa liczbę przetworzonych elementów.

Parameters:
processedCount - ilość przetworzonych elementów.
Returns:
pozostała dopuszczalna ilość elementów do przetworzenia.
Throws:
IllegalArgumentException - jeżeli liczba przetworzonych elementów jest większa niż liczba elementów pozostałych do przetworznia.


Copyright © 2011-2013 e-point SA. All Rights Reserved.