com.onewebsql.util.io
Class CountReportingReader

java.lang.Object
 extended by java.io.Reader
   extended by java.io.FilterReader
     extended by com.onewebsql.util.io.ProxyReader
       extended by com.onewebsql.util.io.CountReportingReader
All Implemented Interfaces:
Closeable, Readable
Direct Known Subclasses:
CountingReader, SizeLimitReader

public abstract class CountReportingReader
extends ProxyReader

Klasa abstrakcyjna definiująca kontrakt dla czytaczy zliczających odczytane znaki.


Field Summary
 
Fields inherited from class java.io.FilterReader
in
 
Fields inherited from class java.io.Reader
lock
 
Constructor Summary
CountReportingReader(Reader proxy)
          Konstruktor.
 
Method Summary
abstract  long getCount()
          Zwraca liczbę odczytanych znaków.
 
Methods inherited from class com.onewebsql.util.io.ProxyReader
close, mark, markSupported, read, read, read, ready, reset, skip
 
Methods inherited from class java.io.Reader
read
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Constructor Detail

CountReportingReader

public CountReportingReader(Reader proxy)
Konstruktor.

Parameters:
proxy - czytacz do którego delegowane będzie odczytywanie znaków.
Method Detail

getCount

public abstract long getCount()
Zwraca liczbę odczytanych znaków.

Returns:
liczbę odczytanych znaków.


Copyright © 2011-2013 e-point SA. All Rights Reserved.