com.onewebsql.util.io
Class CountReportingInputStream

java.lang.Object
 extended by java.io.InputStream
   extended by java.io.FilterInputStream
     extended by com.onewebsql.util.io.ProxyInputStream
       extended by com.onewebsql.util.io.CountReportingInputStream
All Implemented Interfaces:
Closeable
Direct Known Subclasses:
CountingInputStream, SizeLimitInputStream

public abstract class CountReportingInputStream
extends ProxyInputStream

Klasa abstrakcyjna definiująca kontrakt dla strumieni wejściowych zliczających odczytane bajty.


Field Summary
 
Fields inherited from class java.io.FilterInputStream
in
 
Constructor Summary
CountReportingInputStream(InputStream proxy)
          Konstruktor.
 
Method Summary
abstract  long getCount()
          Zwraca liczbę odczytanych bajtów.
 
Methods inherited from class com.onewebsql.util.io.ProxyInputStream
available, close, mark, markSupported, read, read, read, reset, skip
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Constructor Detail

CountReportingInputStream

public CountReportingInputStream(InputStream proxy)
Konstruktor.

Parameters:
proxy - strumień wejściowy do którego delegowane jest odczytywanie bajtów.
Method Detail

getCount

public abstract long getCount()
Zwraca liczbę odczytanych bajtów.

Returns:
liczba odczytanych bajtów.


Copyright © 2011-2013 e-point SA. All Rights Reserved.