Package com.onewebsql.query.adapter

Contains database adapters i.e., classes which generate SQL specific for particular database management system (PostgreSQL, Oracle, etc.).

See:
          Description

Class Summary
BaseDBAdapter Base class for the implementations of DBAdapter interface.
ColumnBlobOp<T> Klasa narzędziowa służąca do implementowania operacji (interfejs ConnectionOp) operujących na pojedynczej wartości kolumny typu BLOB.
ColumnClobOp<T> Klasa narzędziowa służąca do implementowania operacji (interfejs ConnectionOp) operujących na pojedynczej wartości kolumny typu CLOB.
ColumnOp<T> Klasa narzędziowa używana do implementowania operacji (interfejs ConnectionOp) operujących na pojedynczej kolumnie wiersza wynikowego.
DB2DBAdapter Implementation of DBAdapter interface for the DB2 database.
DB2ValueListParameterHandler Implementacja interfejsu ParameterHandler dla bazy DB2, ustawiająca parametry obiektu PreparedStatement na podstawie listy obiektów klasy Value.
DiskBufferingSetBlobOp Operacja zapisująca dane ze strumienia wejściowego do kolumny typu Blob we wskazanym wierszu.
DiskBufferingSetClobOp Operacja zapisująca dane z czytacza do kolumny typu Clob we wskazanym wierszu.
GetBlobOp Operacja pobierająca dane z wybranej kolumny typu Blob wskazanego wiersza i zapisująca je do podanego strumienia wyjściowego.
GetClobOp Operacja pobierająca dane z wybranej kolumny typu Clob wskazanego wiersza i zapisująca je do podanego pisarza.
HSQLDB2Adapter Implementation of DBAdapter interface for the HSQLDB 2 database.
MSSQLDBAdapter Implementation of DBAdapter interface for the MSSQL database.
MSSQLGetNextIdCallableStatementHandler Zwraca wyniki wyrażenia CallableStatement posiadającego parametry wyjściowe jako obiekt klasy List zwierajacy wartości poszczególnych parametrów.
MySQLDBAdapter Implementation of DBAdapter interface for the MySQL database.
OracleDBAdapter Implementation of DBAdapter interface for the Oracle database.
PostgresBlob Prosta implementacja metod Blob.length() oraz Blob.getBinaryStream().
PostgresDBAdapter Implementation of DBAdapter interface for the PostgreSQL database.
SequenceRowHandler Implementacja interfejsu RowHandler służąca do pobierania wartości sekwencji.
SetBlobOp Operacja zapisująca dane ze strumienia do kolumny typu Blob we wskazanym wierszu.
SetBlobParameterHandler Implementacja interfejsu ParameterHandler ustawiająca pierwszy parametr metodą PreparedStatement.setBlob(int, java.sql.Blob), pozostałe parametry zaś metodą PreparedStatement.setObject(int, java.lang.Object, int).
SetClobOp Operacja zapisująca dane z czytacza do kolumny typu Clob we wskazanym wierszu.
SetClobParameterHandler Implementacja interfejsu ParameterHandler ustawiająca pierwszy parametr metodą PreparedStatement.setClob(int, java.sql.Clob), pozostałe parametry zaś metodą PreparedStatement.setObject(int, java.lang.Object, int).
SetInputStreamParameterHandler Implementacja interfejsu ParameterHandler ustawiająca pierwszy parametr metodą PreparedStatement.setBinaryStream(int, java.io.InputStream, int), pozostałe parametry zaś metodą PreparedStatement.setObject(int, java.lang.Object, int).
SetReaderParameterHandler Implementacja interfejsu ParameterHandler ustawiająca pierwszy parametr metodą PreparedStatement.setCharacterStream(int, java.io.Reader, int), pozostałe parametry zaś metodą PreparedStatement.setObject(int, java.lang.Object, int).
 

Package com.onewebsql.query.adapter Description

Contains database adapters i.e., classes which generate SQL specific for particular database management system (PostgreSQL, Oracle, etc.).Copyright © 2011-2013 e-point SA. All Rights Reserved.