com.onewebsql.query.adapter
Class PostgresBlob

java.lang.Object
 extended by com.onewebsql.query.adapter.PostgresBlob
All Implemented Interfaces:
Blob

public class PostgresBlob
extends Object
implements Blob

Prosta implementacja metod Blob.length() oraz Blob.getBinaryStream(). Pozostałe metody rzucają UnsupportedOperationException. Obiekt jest tworzony na podstawie strumienia wejściowego zawierającego dane które mają zostać przelane do bazy.


Field Summary
static int DEFAULT_MEMORY_BUFFER_SIZE
          Maksymalny rozmiar danych trzymanych w pamięci.
 
Constructor Summary
PostgresBlob(InputStream inputStream)
          Kopiuje dane z podanego strumienia wejściowego do is oraz umieszcza ich rozmiar w length
 
Method Summary
 void free()
          Not implemented.
 InputStream getBinaryStream()
          
 InputStream getBinaryStream(long pos, long length)
          Not implemented.
 byte[] getBytes(long pos, int length)
          Not implemented.
 long length()
          
 long position(Blob pattern, long start)
          Not implemented.
 long position(byte[] pattern, long start)
          Not implemented.
 OutputStream setBinaryStream(long pos)
          Not implemented.
 int setBytes(long pos, byte[] bytes)
          Not implemented.
 int setBytes(long pos, byte[] bytes, int offset, int len)
          Not implemented.
 void truncate(long len)
          Not implemented.
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Field Detail

DEFAULT_MEMORY_BUFFER_SIZE

public static final int DEFAULT_MEMORY_BUFFER_SIZE
Maksymalny rozmiar danych trzymanych w pamięci. Dane o większym rozmiarze trzymane są na dysku.

See Also:
Constant Field Values
Constructor Detail

PostgresBlob

public PostgresBlob(InputStream inputStream)
       throws IOException
Kopiuje dane z podanego strumienia wejściowego do is oraz umieszcza ich rozmiar w length

Parameters:
inputStream -
Throws:
IOException
Method Detail

getBinaryStream

public InputStream getBinaryStream()
              throws SQLException

Specified by:
getBinaryStream in interface Blob
Throws:
SQLException

length

public long length()
      throws SQLException

Specified by:
length in interface Blob
Throws:
SQLException

truncate

public void truncate(long len)
       throws SQLException
Not implemented.

Specified by:
truncate in interface Blob
Throws:
SQLException

getBytes

public byte[] getBytes(long pos,
            int length)
        throws SQLException
Not implemented.

Specified by:
getBytes in interface Blob
Throws:
SQLException

setBytes

public int setBytes(long pos,
          byte[] bytes)
       throws SQLException
Not implemented.

Specified by:
setBytes in interface Blob
Throws:
SQLException

setBytes

public int setBytes(long pos,
          byte[] bytes,
          int offset,
          int len)
       throws SQLException
Not implemented.

Specified by:
setBytes in interface Blob
Throws:
SQLException

position

public long position(byte[] pattern,
           long start)
       throws SQLException
Not implemented.

Specified by:
position in interface Blob
Throws:
SQLException

setBinaryStream

public OutputStream setBinaryStream(long pos)
               throws SQLException
Not implemented.

Specified by:
setBinaryStream in interface Blob
Throws:
SQLException

position

public long position(Blob pattern,
           long start)
       throws SQLException
Not implemented.

Specified by:
position in interface Blob
Throws:
SQLException

free

public void free()
     throws SQLException
Not implemented.

Specified by:
free in interface Blob
Throws:
SQLException

getBinaryStream

public InputStream getBinaryStream(long pos,
                  long length)
              throws SQLException
Not implemented.

Specified by:
getBinaryStream in interface Blob
Throws:
SQLException


Copyright © 2011-2013 e-point SA. All Rights Reserved.