com.onewebsql.query.adapter
Class GetClobOp

java.lang.Object
 extended by com.onewebsql.query.adapter.ColumnOp<T>
   extended by com.onewebsql.query.adapter.ColumnClobOp<Boolean>
     extended by com.onewebsql.query.adapter.GetClobOp
All Implemented Interfaces:
ConnectionOp<Boolean>

public class GetClobOp
extends ColumnClobOp<Boolean>

Operacja pobierająca dane z wybranej kolumny typu Clob wskazanego wiersza i zapisująca je do podanego pisarza.


Field Summary
protected  Writer writer
          Pisarz do którego zapisywane są dane z kolumny typu Clob.
 
Fields inherited from class com.onewebsql.query.adapter.ColumnClobOp
SINGLE_CLOB_ROW_HANDLER
 
Fields inherited from class com.onewebsql.query.adapter.ColumnOp
column, dbAdapter, length, rowId, schemaName
 
Constructor Summary
GetClobOp(DBAdapter dbAdapter, String schemaName, Column column, LExp rowId, Writer writer, long length)
          Konstruktor.
 
Method Summary
 Boolean invoke(Connection connection)
          Invokes the operation.
 
Methods inherited from class com.onewebsql.query.adapter.ColumnClobOp
getColumnClob
 
Methods inherited from class com.onewebsql.query.adapter.ColumnOp
getColumnDebugName, getColumnObject, setColumnValueToNull
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Field Detail

writer

protected Writer writer
Pisarz do którego zapisywane są dane z kolumny typu Clob.

Constructor Detail

GetClobOp

public GetClobOp(DBAdapter dbAdapter,
         String schemaName,
         Column column,
         LExp rowId,
         Writer writer,
         long length)
Konstruktor.

Parameters:
dbAdapter - adapter bazy danych.
schemaName - nazwa schematu w którym tabela
column - kolumna typu Blob, z której będą odczytane dane.
rowId - identyfikator wiersza z którego będą odczytywane dane.
writer - pisarz do którego zpisane będą dane z kolumny.
length - ilość znaków do zapisu, lub -1 jeżeli zapisane mają być wszystkie dane z kolumny.
Method Detail

invoke

public Boolean invoke(Connection connection)
        throws SQLException
Description copied from interface: ConnectionOp
Invokes the operation.

Parameters:
connection - database connection
Returns:
result of the operation
Throws:
SQLException - if an exception is thrown


Copyright © 2011-2013 e-point SA. All Rights Reserved.