com.onewebsql.query.adapter
Class GetBlobOp

java.lang.Object
 extended by com.onewebsql.query.adapter.ColumnOp<T>
   extended by com.onewebsql.query.adapter.ColumnBlobOp<Boolean>
     extended by com.onewebsql.query.adapter.GetBlobOp
All Implemented Interfaces:
ConnectionOp<Boolean>

public class GetBlobOp
extends ColumnBlobOp<Boolean>

Operacja pobierająca dane z wybranej kolumny typu Blob wskazanego wiersza i zapisująca je do podanego strumienia wyjściowego.


Field Summary
protected  OutputStream os
          Strumień wyjściowy do którego zapisywane są dane z kolumny typu Blob.
 
Fields inherited from class com.onewebsql.query.adapter.ColumnBlobOp
SINGLE_BLOB_ROW_HANDLER
 
Fields inherited from class com.onewebsql.query.adapter.ColumnOp
column, dbAdapter, length, rowId, schemaName
 
Constructor Summary
GetBlobOp(DBAdapter dbAdapter, String schemaName, Column column, LExp rowId, OutputStream os, long length)
          Konstruktor.
 
Method Summary
 Boolean invoke(Connection connection)
          Invokes the operation.
 
Methods inherited from class com.onewebsql.query.adapter.ColumnBlobOp
getColumnBlob
 
Methods inherited from class com.onewebsql.query.adapter.ColumnOp
getColumnDebugName, getColumnObject, setColumnValueToNull
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Field Detail

os

protected OutputStream os
Strumień wyjściowy do którego zapisywane są dane z kolumny typu Blob.

Constructor Detail

GetBlobOp

public GetBlobOp(DBAdapter dbAdapter,
         String schemaName,
         Column column,
         LExp rowId,
         OutputStream os,
         long length)
Konstruktor.

Parameters:
dbAdapter - adapter bazy danych.
schemaName - nazwa schematu w którym tabela
column - kolumna typu Blob, z której będą odczytane dane.
rowId - identyfikator wiersza z którego będą odczytywane dane.
os - strumień wyjściowy do którego zpisane będą dane z kolumny.
length - ilość bajtów do zapisu, lub -1 jeżeli zapisane mają być wszystkie dane z kolumny.
Method Detail

invoke

public Boolean invoke(Connection connection)
        throws SQLException
Description copied from interface: ConnectionOp
Invokes the operation.

Parameters:
connection - database connection
Returns:
result of the operation
Throws:
SQLException - if an exception is thrown


Copyright © 2011-2013 e-point SA. All Rights Reserved.